فراخوان عضویت در اتاق فکر ورزش منطقه آزاد ماکو

سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد به منظور بهره مندی از ایده های خلاق نخبگان و متخصصین امر در زمینه ی توسعه ورزش منطقه، اتاق های فکر ورزش منطقه را با حضور نخبگان منطقه راه اندازی نماید. اتاق فکر ورزش به عنوان بازوی مشورتی در زمینه سیاستگذاری ها و خط و مشی ایده های معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری برای رسیدن به اهداف ذیل سازماندهی خواهند شد. لذا از کلیه متخصصین، نخبگان و  افراد دارای ایده خلاق  و اندیشه نو در خواست همکاری می گردد.

 1. شناسایی فرصت ها، تهدید ها، ضعف ها و قدرت ها در حوزه ورزش منطقه
 2. ایجاد ساختار لازمبه منظور تفکر، تقویت همکاری و مشارکت فکری در راستای توسعه ورزش منطقه
 3. بررسیو تبادل نظر پیرامون مسائل عمومی  و اختصاصی حوزه ورزش.
 4. ترویجو اشاعه فرهنگ کارگروهی  در حوزه های مختلف و ایجاد کارگروه های تخصصی ورزش
 5. اندیشیدن به مسائل و موضوعات مختلف وخلق ایده وفکرجدید در جهت توسعه ورزش منطقه
 6. بررسی و تبادل نظر برای طرح های پیشنهادی توسعه ورزش منطقه
 7. یافتن راه حل مختلف و مناسب برای رفع مشکل و اجرایی کردن آن

 

شرایط عضویت در اتاق فکر ورزش منطقه آزاد ماکو

شرایط عمومی:

 • داشتن مدرک تحصیلی(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مدیران و مسئولین ورزش در منطقه
 • مدرسان و مولفان تربیت بدنی و علوم ورزشی منطقه
 • افراد نخبه و قهرمانان ورزشی
 • فعالان موفق در حوزه ورزش

شرایط اختصاصی:

 • توانایی آینده اندیشی برای توسعه ورزش منطقه
 • توانایی ایده پردازی وتحلیل وضع موجود
 • توانایی ارائه راه حل اثر بخش
 • توانایی تدوین برنامه استراتژیک (کوتاه، میان و بلند مدت ) برای توسعه ورزش منطقه
 • توانا و متخصص بودن در موضوعات مختلف ورزشی
 • دارا بودن تجربه وسیع در حوزه ورزش
 • دارا بودن زمان کافی برای حضور منظم و مستمر در جلسات اتاق فکر ورزش منطقه

 

     لذا از متخصصان و علاقه مندان دعوت میگردد رزومه و درخواست عضویت خود را در اتاق فکر ورزش منطقه به آدرس : s.h.s.m@makufz@org  و یا به شماره ۳۴۳۷۲۵۵۰ فکس نمایند.

ضمناً فعالیت در اتاق فکر داوطلبانه محسوب و سازمان تعهد شغلی در این خصوص ندارد.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.