کتاب “نگاهی به عملکرد دولت در سالی که گذشت” منتشر شد+فایل PDF

کتاب “نگاهی به عملکرد دولت در سالی که گذشت” توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و منتشر شد

دانلود فایلپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.