بخشنامه انتخابات خطاب به مدیران محترم کلیه نهادها، ارگانها و دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می کنندپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.