فراخوان واگذاری سالن هاي چندمنظوره شهرستان شوط

سالن هاي چندمنظوره و ورزشی شهرستان شوط به شرح ذیل واگذار می شود
شخصات سالن ها:
-۱ سالن چند منظوره شهرستان شوط:
با مساحت ۱۹۰۶ متر مربع اجاره بهاء ماهیانه ۱۴ میلیون ریال
-۲ سالن کشتی شهرستان شوط:
با مساحت اعیانی ۸۰۰ متر مربع اجاره بهاء ماهیانه ۷ میلیون ریال

لازم بتوضیح است شرکت کنندگان جهت شرکت در مزایده ۵ ٪ مبلغ کل اجاره بهای سالیانه هر سالن را نزد بانک صادرات به شماره حساب ۰۲۱۳۰۱۱۸۵۰۰۰۱ بنام سازمان منطقه آزاد ماکو به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز نموده و تا تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ فیش واریزی را به همراه مدارک مربوطه به دفتر مدیریت پشتیبانی تحویل و فرم پیشنهاد قیمت را دریافت، پس از اعلام پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در ساختمان مرکزی نمایند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.