کلیپی از زیبایی های غار یاریم قیه ماکو

دانلود ویدئو

غار آبی یاریم قیه در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه دارای آب زلال و کاملاً شفاف است. بارندگی میانگین ناحیه ۲۵۰ میلی‌متر در سال و با دمای میانگین سالانهC° ۹ در اقلیم نیمه خشک قرار دارد. دمای أب درون  غارC° ۵/۹ درجه و دمای درون آنC° ۹ است. دوره یخبندان از آبان تا فروردین و طول روزهای یخبندان ۱۰۸ روز در سال است. سنگهای در برگیرنده آن الیگوسن – میوسن اما خود غار بسیار جوان ودر مراحل ابتدایی تشکیل خود می‌باشد. غار با حجم ۹۶۰۰ متر مکعب از دو بخش خشک با مساحت ۶۳۱ متر مربع و بخش آبدار با حجم ۴۷۰۰ متر مکعب و ژرفای ۴ تا ۶ مترتشکیل شده است.  ساختار غار شامل یک فروچاله در سطح بالایی و ساختار گسلی در داخل است. ارتفاع سقف آن ۱۰ متر اما در بعضی نقاط دراثر سقوط دارای چندین متر افتادگی است. آزمایش  میکروبی و شیمیایی نشان می‌دهد که آب غار عاری از هر نوع آلودگی میکروبی بوده و قابل شرب است. pH  آب آن ۳۶/۷ و فلوئور آن در مقایسه با فلوئور بالا درآبهای این ناحیه که تا ( (ppm 5/4 اندازه‌گیری شده، (ppm)  ۷/۱ است که در دامنه مجاز برای شرب قرار می‌گیرد.
در مجاورت غار، تالاب یاریم قیه با وسعتی حدود ۵ کیلومتر مترمربع در خاور غار واقع شده است. ارتفاع سطح آب آن ۱۴۱۴ متر ودر مقایسه با ارتفاع۱۴۱۰ متری سطح آب داخل غار ۲ متر بالاتر است. اگر چه در شبانه روز ۵۰۰ متر مکعب آب از غار برداشت می‌گردد اما این برداشت، تغییری در ارتفاع سطح آب غار ایجاد نمی کند. ترازیابی ارتفاع آب غار و تالاب نشان می‌دهد که گرادیان هیدرولیکی آب از تالاب به طرف غار است و با توجه به اینکه هیچ آب دیگری به غار وارد نمی‌شود لذا غار به طور دائم و مستقیم از تالاب تغذیه می‌شود. غار یاریم قیه فاقد جلوه های زیبای معمول در غارهای با کاربری گردشگری است. لذا برای حفظ کیفیت آب غار از هر نوع آلودگی زیست محیطی و ثابت نگهداشتن رابطه اکوسیستم غار و تالاب بر اساس رده بندیهای استاندارد، باید دسترسی به آن جز در موارد علمی و بازدیدهای ویژه محدود گردد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.