حذف پلاک ۵۱۴۷ فرعی از ۱۶ اصلی، تجدید مزایده عمومی « ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو»

«اطلاعیه »

حذف پلاک ۵۱۴۷ فرعی از ۱۶ اصلی، تجدید مزایده عمومی « ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو»

پیرو آگهی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در خصوص تجدید مزایده عمومی «۸ قطعه باقیمانده از مزایده عمومی فروش ۱۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو » برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده به اطلاع  متقاضيان محترم می رساند زمين با كاربري مسكوني واقع در ميدان جهاد شهر ماكو با  پلاک ۵۱۴۷ فرعی از ۱۶ اصلی (قطعه ثبتي شماره ۱۵۸۶)، اصلاح هندسي گرديد و مساحت آن تغییر یافته است لذا در راستاي اصلاح سند مالكيت و مساحت، زمين مذكوراز روند مزایده حذف گردید. از متقاضیان محترم تقاضا دارد نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت به پلاک مذکور خودداری فرمایند. بدیهی است پس از اصلاح در مزایده های آتی اطلاع رسانی خواهد شد .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.