اطلاعیه دفتر صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی در منطقه آزاد ماکو

   در خصوص اشتغال و اقامت اتباع خارجی شاغل در محدوده منطقه مواردی را به آگاهی می رساند:

۱ -در اجرای ماده ۴۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران پس از اشتغال به کار تبعه خارجی ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به درخواست صدور پروانه اشتغال و اقامت اقدام گردد.

۲ -برای تمدید پروانه اشتغال و اقامت اتباع خارجی ۱۵ روز قبل از انقضاء مهلت اقدام شود.

۳ -برای ابطال پروانه اشتغال واقامت اتباع خارجی به استناد ماده ۴۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد و طبق ماده ۱۲۵ قانون کار کارفرمایان ملزم هستند قطع رابطه استخدامی را طی ۱۵ روز به واحد کار و خدمات اشتغال منطقه اطلاع دهند.

۴ – در صورت اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی طبق تبصره ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  از بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت گردیده و در صورت تکرار تخلف به ۲ برابر افزایش خواهد یافت.

۵  -وفق ماده ۱۸۱ قانون کار ، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کارگمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد، مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال اعلام ننمایند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.