تیزر مردمی دعوت به همایش پاکسازی

گام اول پاکسازی منطقه آزاد ماکو از جاده ماکو بازرگان آغاز می شود

با حضور کم نظیر اقشار مردم، مسئولین، سمن های فعال در حوزه محیط زیست، ورزشکاران و ..

📆 وعده دیدار: جمعه ۵ مهر ساعت ۱۰ صبح
📍مکان شروع همایش: فلکه مادر ماکودیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.