معاونت فرهنگي سازمان به مناسبت  دهه  ولايت  مسابقه  قرآني  ويژه  همكاران محترم سازمان   از كتاب دقايقي با قرآن براساس تفسير نور استاد محسن قرائتي برگزار می نمايد.

مهلت شرکت در مسابقه: تاآخر تیرماه ۱۴۰۱

دانلود فایل PDF کتاب دقایقی با قرآن 

 

 

 

 

مسابقه قرآن ویژه همکاران