پلمب دفاتر تجاری سال ۱۳۹۹ منطقه آزاد ماکو آغاز شد

فراخوان پلمب دفاتر

پلمب دفاتر تجاری سال ۱۳۹۹ آغاز شد .
قابل توجه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سازمان منطقه آزاد ماکو (تجار – بازرگانان و فعالین اقتصادی)

محل مراجعه : ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد ماکو – طبقه اول – اداره ثبت شرکتها
مهلت قانونی : تا پایان سال ۱۳۹۸
نکته ۱ : شرط اصلی برخورداری از معافیت مالیاتی مناطق آزاد، اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه ، ارائه اظهارنامه و دفاتر مالی در موعد مقرر است .
نکته ۲ : برای انجام تشریفات اداری پلمب دفاتر حضور یکی از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان یا نماینده یا وکیل شرکت الزامی است و فرد نماینده/وکیل می بایست معرفی نامه/وکالتنامه رسمی ارائه نماید . معرفی نامه باید در سربرگ شرکت تنظیم و پس از امضاء شخص یا اشخاص صاحب امضاء به مهر شخص حقوقی نیز ممهور شود .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.