فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری با سازمان منطقه آزاد ماکو برای احداث و بهره برداری مجتمع مسکونی

سازمان منطقه آزاد ماکو به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن در نظر دارد سرمایه‌گذار علاقه‌مند و حائز شرایط را جهت مشارکت در احداث و بهره برداری مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۴۹۹۹ متر مربع واقع در شهرستان ماکو، شهرک ولیعصر، جنب آپارتمان های ستارخان با حجم سرمایه گذاری پیشنهادی حداقل ۳۰۰ میلیارد ریال شناسایی و جذب نماید

لذا به منظور ارزیابی توانمندی فنی و مالی متقاضیان شرکت در فراخوان، از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد فراخوان از وب سایت سازمان منطقه آزاد ماکو تحت آدرس www.makufz.org نسبت به ارسال مشخصات کامل و سوابق و شناسنامه توانمندی فنی و مالی مطابق اسناد فراخوان حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ اقدام نماینددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.