آگهی تملک اراضی واقع در مسیر فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو

آگهی تملک اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه محصورسازی محدوده منطقه آزاد ماکو

سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی ایران، نسبت به تملک اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو واقع در محدوده پلاک های ترشاب، قوچ کندی، چخماقلوی سفلی، کریم آباد، گیوان، قره آغاج، شموسیلابی، علی کندی، خورابلو، قاباخ بلاخ، ملک لو، مخور و قوشابلاغ پایین برابر کروکی مندرج در makufz.ir اقدام نماید. لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک و متصرف اراضی و املاک واقع در محدوده فوق دعوت می شود ظرف حداکثر ۳۰ روز از تاریخ نشر این آگهی با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت و سایر حقوق قانونی خود به نشانی جاده ماکو-بازرگان، ساختمان شماره ۳ سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، مدیریت املاک و اراضی مراجعه نمایند. ضمنا نظر به اینکه تعیین قیمت اراضی در راستای لایحه قانونی فوق و از طریق هیئت کارشناسان رسمی دادگستری بعمل می آید لذا همزمان با تحویل اسناد مالکیت، لازم است مالکین کارشناس منتخب خود را نیز معرفی نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه مالکین، مطابق مقررات قانونی نسبت به انتخاب کارشناس و تملک اراضی اقدام خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۴۴۳۴۳۷۳۴۱۶ مدیریت املاک تماس حاصل نمایید.
این آگهی برای اطلاع و اقدام مالکین و صاحبان حق منتشر گردیده است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.