اطلاعیه مهم فراخوان پلمب دفاتر تجاری سال ۱۴۰۰

به اطلاع کلیه فعالین اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان منطقه آزاد ماکو می رساند با ملحوظ داشتن موارد مهم زیر جهت پلمب دفاتر سال ۱۴۰۰ به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان منطقه آزاد ماکو مراجعه نمایید.

  • پلمب دفاتر تجاری سال ۱۴۰۰ منوط به ارائه مجوزات ماخوذه از سازمان در موضوع مربوطه به منظور احراز فعالیت شخص است .

  • یکی از شرایط اصلی برخورداری از معافیت مالیاتی، پلمب دفاترتجاری قبل از شروع سال مالی است. لذا کلیه تجار، بازرگانان و فعالین اقتصادی و کلیه اشخاصی که قصد آغاز یا ادامه فعالیت در سال ۱۴۰۰ دارند، باید در فرصت باقی مانده از سال ۱۳۹۹ (قبل از شروع سال مالی) برای پلمب دفاتر اقدام نمایند .

  • برای انجام تشریفات اداری پلمب دفاتر تجاری سال ۱۴۰۰ حضور یکی از اعضاء هیئت مدیره یا نماینده و یا وکیل قانونی شرکت الزامی است. معرفی نامه فرد نماینده می بایست در سربرگ شرکت تنظیم و توسط صاحبان امضاء مجاز امضاء و به مهر شرکت ممهور گردد. وکالتنامه وکیل باید در قالب سند رسمی (محضری)، معتبر، صریح در موضوع و از سوی شخص حقوقی اعطاء شده باشد .

  • هزینه فروش دفاتر(کل و روزنامه) ۴۰۰٫۰۰۰ ریال و حق الثبت پلمب دفاتر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که در محل اداره ثبت شرکت ها و با دستگاه کارتخوان قابل پرداخت است . دفاتر فروشی موجود حاوی ۳۹ صفحه است، در صورت نیاز به دفاتر بزرگتر، قبلاً نسبت به تهیه آن از کتابفروشی های سطح شهر اقدام نمائید .

  • با توجه به اینکه شروط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی درمناطق آزاد اخذ مجوز فعالیت اقتصادی، ارائه اظهارنامه در موعد مقرر و ارائه دفاتر پلمپ شده به اداره امور مالیاتی می باشد، چنانچه شرکتی موفق به اخذ مجوز فعالیت اقتصادی و پلمب دفاتر در مهلت باقی مانده از سال ۱۳۹۹ نگردد ، بعنوان شرکت غیر فعال تلقی شده و شناسه ملی اختصاص یافته به حالت تعلیق در خواهد آمد و هیچ گونه معافیت مالیاتی شامل فعالیت شرکت در منطقه آزاد نخواهد بود .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.