تمدید مهلت فراخوان

دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه احداث مجتمع تجاری-مسکونی

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) وابسته به سازمان منطقه آزاد ماکو به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن و در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۵۳/۱۱۰/۹۹ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ مجمع عمومی شرکت در نظر دارد پروژه احداث مجتمع تجاری-مسکونی ، واقع در شهرستان ماکو ، شهرک ولیعصر، میدان فردوسی نبش بلوار دانشگاه  و خیابان شریعتی ،جنب اداره منابع طبیعی، در زمینی به مساحت  ۹۷۵٫۵۰متر مربع به شرح ذیل به روش سرمایه گذاری مشارکتی به افراد حقیقی و حقوقی حائز شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان در صورت تمایل مطابق شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مربوطه اقدام نمایند.

 • دستگاه مزایده گذار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو
 • موضوع: سرمایه گذاری و  مشارکت در  احداث مجتمع تجاری-مسکونی در زمینی به مساحت ۹۷۵٫۵۰ متر مربع ، واقع در شهرک ولیعصر، میدان فردوسی نبش بلوار دانشگاه  و خیابان شریعتی ،جنب اداره منابع طبیعی، شهرستان ماکو – منطقه آزاد ماکو
 • هزینه خرید اسناد فراخوان:
 • واریز مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰( پنجاه میلیون) ریال به حساب شماره ۹۵۳۸۶۴۴۸۵۱ نزد بانک ملت، بهنام شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو
 • مبلغ تضمين شركت در فراخوان : ۵٪ قیمت کل پایه زمین مذکور معادل ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۵/۲۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در فراخوان بصورت نقدی و واریز به شماره حساب ۹۵۳۸۶۴۴۸۵۱ نزد بانک ملت شعبه مرکزی به نام شرکت سرمایه _ گذاری و توسعه ماکو واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی قابل تمدید با حداقل سه ماه اعتبار
 • نشاني محل و مهلت تمدید شده دریافت اسناد فراخوان: شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو واقع در ماکو، بلوار شهید جواد قنبری، پارک امام خمینی (ره)، نمایشگاه بین المللی، ساختمان اداری، شرکت سرمایه­گذاری و توسعه ماکو. کد پستی: ۵۸۶۱۶۹۵۴۳۲ – دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت، تا تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
 • نشاني محل و آخرین مهلت تمدید شده تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو واقع در ماکو، بلوار شهید جواد قنبری، پارک امام خمینی (ره)، نمایشگاه بین المللی، ساختمان اداری، شرکت سرمایه­گذاری و توسعه ماکو. کد پستی: ۵۸۶۱۶۹۵۴۳۲ تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۱
 • تاریخ و مکان بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ در دفتر شرکت توسعه و سرمایه گذاری واقع در ساختمان نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد بازگشایی خواهند گردید.
 • آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ و ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ در روزنامه ” سیاست روز” و”آبشار”و نشریه اخبار آزاد مناطق چاپ می گردد.
 • تبصره ۱: حضور هر يك از متقاضیان یا يك نفر نماينده از طرف ایشان، در جلسه افتتاح پاکات (با مدارک شناسایی و رعایت پروتکلهای بهداشتی) آزاد است.

تبصره ۲: شرکت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

تبصره ۳: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 • جهت کسب اطلاعات بیشتر به و بسایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو به آدرس makuid.com مراجعه فرمائید.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.
 • کلیه هزینه های مربوط به اطلاع رسانی های فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار و … برعهده برنده خواهد بود.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۴۲۵۳۲۶۲-۰۴۴ تماس حاصل فرمائید.

 

جدول: مشخصات

تضمین شرکت در فراخوان

(ریال)

قیمت کل پایه

(ریال)

قیمت پایه هر مترمربع(ریال) مساحت

(m2)

مشخصات قطعه شماره قطعه ردیف

۲۰٫۴۸۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۹٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۷۵٫۵۰ پلاک ۱۶۳۲ فرعی از ۱۶ اصلی ۳۳۰ ۱


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *