فراخوان مزايده عمومی معادن و محدوده هاي معدني منطقه آزاد ماكو

سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکودر نظر دارد با استناد به بند ۱ صورتجلسه نشست ۱۸۴ هیأت مدیره محترم،  مزايده معادن و محدوده هاي معدني منطقه  به شماره های سیستمی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)برگزار نماید.

عنوان فراخوان تعداد شماره مزایده
مزایده عمومی محدوده های درخواست اکتشاف منطقه آزاد ماکو نوبت اول ۱۴۰۱ ۲۲ ۵۰۰۱۰۹۴۶۶۴۰۰۰۰۰۳
مزایده عمومی پروانه اکتشاف منطقه آزاد ماکو نوبت اول ۱۴۰۱ ۱۳ ۵۰۰۱۰۹۴۶۶۴۰۰۰۰۰۴
مزایده عمومی گواهی کشف منطقه آزاد ماکو نوبت اول ۱۴۰۱ ۴ ۵۰۰۱۰۹۴۶۶۴۰۰۰۰۰۵
مزایده عمومی پروانه های بهره برداری منطقه آزاد ماکو نوبت اول ۱۴۰۱ ۱۵ ۵۰۰۱۰۹۴۶۶۴۰۰۰۰۰۶
مزایده عمومی مجوز برداشت منطقه آزاد ماکو نوبت اول ۱۴۰۱ ۲ ۵۰۰۱۰۹۴۶۶۴۰۰۰۰۰۷

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۰
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
  • مهلت ارسال پیشنهادات: مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
  • زمان بازگشایی پاکت ها: مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
  • تاریخ اعلام به برنده: مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

  • برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
  • کلیه اطلاعات در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
  • علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن) اقدام نمایند:
  • اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (ir ) بخش “ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.
  • اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو۳۱۰۰-۰۴۴- داخلی ۴۱۲ آقای محمدزاده

 

دریافت اسناد و مدارک مزایدهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *