مزایده فروش ۲۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری-مسکونی در ماکو

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات «فروش ۲۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری-مسکونی در شهر ماکو»

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو در نظر دارد با استناد به بند۴ نشست شماره ۱۸۱ هیأت مدیره محترم سازمان، تعداد ۲۰ قطعه از املاک متعلق به خود را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل و از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۴ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۰۸:۰۰                   مهلت دریافت اسناد مزایده ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ تا ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ بازدید:.۱۴۰۱/۰۵/۲۶  تا ۰۹/۰۶/۱۴۰۱                 مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ تا ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ بازگشایی:۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰                 تاریخ اعلام به برنده: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰

          

مشخصات مزایده عمومی« فروش۲۰  قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری-مسکونی در شهر  ماکو»

كاربري

قیمت پایه کل(ریال) قیمت واحد (ریال) شماره فرعي شماره اصلي مساحت(مترمربع) نشاني ملك ردیف

مسكوني

۵۳٫۶۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۱۰۸ ۱۶ ۹۵/۲۴۳ شهرك وليعصرجنب مهمانسراي منطقه آزاد

۱

مسكوني

۳۴٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۹۷ ۱۶ ۲۱۴ شهرك وليعصر

۲

مسكوني

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۰۱ ۱۶ ۲۷۰ شهرك ولي عصر خ فارابي

۳

مسكوني

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۰۲ ۱۶ ۲۷۰ شهرك ولي عصر خ فارابي

۴

مسكوني

۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۷۵۵ ۱۶ ۱۸۰ باغ داداشخاني

۵

مسكوني و تجاري

۵۴٫۰۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹۲۱ ۱۶ ۳۱/۱۸۰ شهرك وليعصر روبروي منابع طبيعي

۶

مسكوني تجاري

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹۲۲ ۱۶ ۲۰۰ شهرك وليعصر روبروي منابع طبيعي

۷

مسكوني تجاري

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹۲۳ ۱۶ ۲۰۰ شهرك وليعصر روبروي منابع طبيعي

۸

مسكوني تجاري

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹۲۴ ۱۶ ۲۰۰ شهرك وليعصر روبروي منابع طبيعي

۹

مسكوني

۴۲٫۷۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۷۸ ۱۶ ۳/۲۳۷ شهرك وليعصر خ فارابي كوچه گلها

۱۰

مسكوني

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۷۳ ۱۶ ۲۵۰ شهرك وليعصر خ فارابي كوچه گلها ۱۱

مسكوني

۳۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹۹ ۲ ۲۱۶ بلوار رسالت خيابان مولوي ۱۲
مسكوني ۱۷٫۹۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۷۱۶ ۱۶ ۰۷/۲۲۴ باغ داداشخانی

۱۳

مسكوني

۱۹٫۱۹۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۷۱۷ ۱۶ ۹۶/۲۳۹ باغ داداشخاني ۱۴

مسكوني

۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۷۲۰ ۱۶ ۲۲۰ باغ داداشخاني

۱۵

مسكوني

۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۷۲۱ ۱۶ ۲۲۰ باغ داداشخاني ۱۶
مسكوني ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۷۲۳ ۱۶ ۲۲۰ باغ داداشخاني

۱۷

مسكوني

۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۷۲۴ ۱۶ ۲۲۰ باغ داداشخاني ۱۸
مسكوني ۳۸٫۷۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۶۳ ۱۶ ۱۸/۲۵۸ فارابي، كوچه صائب تبريزي

۱۹

مسكوني ۲۹٫۵۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۶۴ ۱۶ ۰۴/۱۹۷ فارابي، كوچه صائب تبريزي

۲۰

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن) اقدام نمایند:

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :  سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو۳۱۰۰-۰۴۴داخلی ۲۸۵ آقای مهندس  باقری – داخلی ۲۹۵آقای مهندس بابازاده

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *