آگهي فراخوان انتخابات اتحاديه هاي صنفی شهرستان شوط

در راستاي اجراي ماده ۱۱آيين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفي،موضوع انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي،

بدينوسيله به اطالع کليه اعضاي محترم دارنده پروانه کسب معتبر تحت پوشش اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي وسايل الکتريکي و اتحاديه فرش دستباف شهرستان شوط مي رساند: انتخابات اعضاي جديد هيأت مديره تطبيق تقويم قيد شده در جدول ذيل برگزار خواهد شد ،

لذا دارندگان پروانه کسب معتبرمي توانند با در دست داشتن اصل پروانه کسب و يا تصويرآن به همراه کارت ملي شخصاً در محل حاظر و به کانديداهاي مورد نظر رأي بدهند.

شايان ذکراست اعطاي وکالت و يا نمايندگي براي رأي دادن ممنوع مي باشد و هر فرد صنفي داراي پروانه کسب معتبرحق دارد شخصاً در انتخابات هيأت مديره شرکت نمايد و همچنين افراد داراي پروانه کسب موقت که تاريخ اعتبار پروانه کسب آنان منقضي نگرديده نيزمي توانند بعنوان راي دهنده در انتخابات شرکت نمايد.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *