آگهی مناقصه خرید انواع کابل های فشار متوسط ، فشار ضعیف و روشنایی باند فرودگاه ماکو

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید انواع کابل های فشار متوسط ، فشار ضعیف و روشنایی باندفرودگاه ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو در نظر دارد فراخوان خرید انواع کابل های فشار متوسط ، فشار ضعیف و روشنایی باندفرودگاه ماکوبه شماره (سیستمی) ۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۱۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ساعت ۰۸:۰۰

مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( ده میلیارد) ریال می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی که برای مدت سه ماه معتبر بدون قید و شرط بوده و منحصرا بنا به درخواست سازمان منطقه آزاد ماکو و قابل تمدید باشد .

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : جهت آگاهی از اطلاعات مناقصه با شماره ۰۴۴۳۱۰۰ داخلی ۲۵۸ آقای باقری تماس حاصل نمایید.

آدرس: ۲کیلومتری جاده بازرگان سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکودیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *