گزارش تصویری – بازدید دکتر سلیمانی از بازار بزرگ مرزی منطقه آزاد ماکودیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.