اطلاعیه مهم ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد ماکو

باطلاع کلیه اشخاص حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد ماکو میرساند به منظور تعیین تکلیف نشانی و کدپستی های تکراری از ابتدای تیرماه ۱۳۹۷ شناسه های ملی تخصیص یافته به اشخاص حقوقی دارای تشابه نشانی یا عدم تطبیق کدپستی (از سوی هیئت ماده ۹ آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی) به حالت تعلیق درخواهد آمد.

لذا به جهت ممانعت از بروز مشکلات آتی، مراتب را از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران استعلام نموده و در صورت ملاحظه مغایرت، مراتب را به ضمیمه صورتمجلس (هیئت مدیره شرکت) به اداره ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد ماکو تحویل تا نسبت به ثبت مراتب و انعکاس آن در شناسه ملی اقدام گردد .

بدیهی است عواقب ناشی از تعلیق شناسه ملی به عهده شخص حقوقی خواهد بود .

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ماکودیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.