تفاهم نامه احداث راه آهن ماکو ترکیهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.