دفتر صدور،تمدید و تجدید پروانه اشتغال اتباع خارجی در منطقه آزاد ماکو آغاز به کار کرد

مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد ماکو از شروع فعالیت دفتر صدور،تمدید و تجدید پروانه اشتغال اتباع خارجی واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مطابق مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، صدور،تمدید و تجدید پروانه اشتغال اتباع خارجی از وظایف ذاتی واحد کار وخدمات اشتغال سازمان است لذا این دفتر فعالیت خود را آغاز کرد. 

به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، احمد غریوی در دومین همایش توسعه صادرات افزود: تاکنون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی عهده دار انجام این مهم بوده که حسب تاکیدات و پیگیری های مدیرعامل محترم و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان از روز جاری دفتر صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی در واحد کار و خدمات اشتغال بطور رسمی راه اندازی شد.

غریوی با اذعان بر اینکه در راستای اعمال قوانین و مقررات حاکم بر اشتغال اتباع خارجی مطابق ماده ۱۲۴ قانون کار پروانه کار اتباع خارجی حداکثر برای مدت یکسال صادر ،تمدید و یا تجدید می شود تصریح کرد: مطابق ماده ۴۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و
تامین اجتماعی مناطق آزاد مقرر شده است:کلیه کارفرمایان کارگاه های واقع در مناطق موظفند حتی الامکان نیروی کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین کنند.

وی با اشاره به اینکه در کارگاه های مذکور می توان از خدمات، تخصص ها و مهارت های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب نامه استفاده کرد ادامه داد: در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغلان هر منطقه
بیشتر باشد.

مدیرکار و خدمات اشتغال تاکید کرد: در خصوص اشتغال و اقامت اتباع خارجی شاغل در محدوده منطقه آزاد، لازم است که در اجرای ماده ۴۲ مقررات اشتغال، ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به درخواست صدور پروانه اشتغال و اقامت اقدام شود.  همچنین برای تمدید پروانه اشتغال و اقامت اتباع خارجی ۱۵ روز قبل از انقضاء مهلت اقدام شود.
وی در پایان عنوان کرد: برای ابطال پروانه اشتغال واقامت طبق ماده ۱۲۵ قانون کار کارفرمایان ملزم هستند قطع رابطه استخدامی را طی ۱۵ روز به واحد کار و خدمات اشتغال اطلاع دهند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.