فرماندار جدید ماکو منصوب شددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.