صاحبان کارت های بازرکانی نسبت به پلمپ دفاتر تجاری اقدام کنند

اداره ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد ماکو از کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان کارت های بازرگانی یا پیله وری) و اشخاص حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سازمان منطقه آزاد ماکو خواست تا با همراه داشتن مجوز فعالیت معتبر جهت پلمب دفاتر تجاری (روزنامه و کل) سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

در متن این اطلاعیه آمده است اشخاص یاد شده به به نشانی ؛ ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد ماکو – طبقه اول – اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنند .

نکته : یکی از شرایط اصلی برخورداری از معافیت مالیاتی، پلمب دفاتر تجاری قبل از شروع سال مالی است لذا کلیه تجار، بازرگانان و فعالین اقتصادی و کلیه اشخاصی که در سال ۹۸ قصد آغاز فعالیت دارند می بایست تا پایان سال ۹۷ (قبل از شروع سال مالی ۹۸) برای پلمب دفاتر اقدام کنند .

برای انجام تشریفات اداری پلمب دفاتر حضور یکی از اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان ، نماینده یا وکیل شرکت کافی است و فرد نماینده/وکیل می بایست معرفی نامه/وکالتنامه رسمی ارائه نماید . معرفی نامه باید در سربرگ شرکت تنظیم و پس از امضاء شخص یا اشخاص صاحب حق امضاء به مهر شخص حقوقی نیز ممهور شود .

هزینه حق الثبت پلمب ۱۰۰هزار تومان و هزینه دو جلد دفتر ۳۰ هزار تومان است که از طریق دستگاه Poss موجود در اداره ثبت شرکت ها قابل پرداخت است .

نظر به تراکم شدید کاری تقاضا می گردد، پلمب دفاتر به ایام پایانی سال موکول نشود .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.