اطلاعیه واحد ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد ماکو – نوبت دوم

?از کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان کارت های بازرگانی یا پیله وری) و اشخاص حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سازمان منطقه آزاد ماکو تقاضا می گردد ضمن همراه داشتن مجوز فعالیت معتبر جهت پلمپ دفاتر تجاری (روزنامه و کل) سال ۱۳۹۸ به نشانی ؛ ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد ماکو – طبقه اول – اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند

?نکته ۱: یکی از شرایط اصلی برخورداری از معافیت مالیاتی، پلمپ دفاتر تجاری قبل از شروع سال مالی است لذا کلیه تجار، بازرگانان و فعالین اقتصادی و کلیه اشخاصی که در سال ۹۸ قصد آغاز فعالیت دارند می بایست تا پایان سال ۹۷ (قبل از شروع سال مالی ۹۸) برای پلمپ دفاتر اقدام نمایند

?نکته ۲: برای انجام تشریفات اداری پلمپ دفاتر حضور یکی از اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان ، نماینده یا وکیل شرکت کافی است و فرد نماینده/وکیل می بایست معرفی نامه/وکالتنامه رسمی ارائه نماید . معرفی نامه باید در سربرگ شرکت تنظیم و پس از امضاء شخص یا اشخاص صاحب حق امضاء به مهر شخص حقوقی نیز ممهور شود

?نکته ۳: هزینه حق الثبت پلمپ ۱۰۰هزار تومان و هزینه دو جلد دفتر ۳۰ هزار تومان است که از طریق دستگاه Poss موجود در اداره ثبت شرکت ها قابل پرداخت است

❗️شناسه ملی اشخاص حقوقی فاقد مجوز فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۸ غیرفعال می گردد

?نظر به تراکم شدید کاری تقاضا می گردد، پلمپ دفاتر به ایام پایانی سال موکول نشوددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.