معاون توسعه مدیریت:

سازمان منطقه آزاد ماکو در طرح های مشارکتی توسعه و محرومیت زدایی اهتمام ویژه دارد

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو درجلسه بررسی پروژه های مشارکت سازمان با دستگاه های اجرایی گفت: يکی از مهمترين اقداماتی که در سازمان منطقه آزاد ماکو انجام گرفته است، مشارکت در طرح های توسعه ای و محرومیت زدایی است که در این راستا برنامه هایی برای سالهای ۹۷، ۹۸، ۹۹ و۱۴۰۰ تدوین شده است.

غلامرضا رضایی با اشاره به اهداف راهبردی تعیین شده گفت: ملاک ما برای تدوين اين برنامه توسعه و راهبردی، اهداف مشخص شده توسط دبيرخانه شورا بوده است که عبارتند از کمک به تامين رشد پويا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستيابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله کشور، . کمک به تنوع بخشی پيوندهای اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه ای و بين المللی به ويژه با کشورهای همسايه و منطقه،‌ کمک به توسعه و تسريع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامع محلی است.

وی ادامه داد: در همين راستا برای دستيابی به ۳ هدف راهبردی فوق، تعداد ۱۸ راهبرد، ۴۱ هدف عملياتی و ۲۳۹ برنامه عملياتی تدوين شده است که با ابلاغ به ادارات و نهادهای دولتی اجرا می شود.

رضایی با اشاره به ۲۳۹ برنامه عملیاتی تدوین شده اظهار داشت: ۵۹برنامه در معاونت اقتصادی و سرمايه گذاری؛ ۶۸ برنامه در معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، ۸۳ برنامه در معاونت فنی و زيربنايی و عمرانی؛ ۱۸ برنامه در معاونت توسعه مديريت و ۱۱برنامه برعهده انديشکده است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.