فراخوان پلمب دفاتر (نوبت سوم)

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سازمان منطقه آزاد ماکو تقاضا می گردد جهت پلمب دفاتر تجاری سال ۱۳۹۸ (دفترروزنامه و دفترکل) به نشانی ؛ ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد ماکو – طبقه اول – اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند .

نکته ۱ : شرط اصلی برخورداری از معافیت مالیاتی، پلمب دفاتر تجاری قبل از شروع سال مالی و تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی است لذا کلیه تجار، بازرگانان و فعالین اقتصادی و کلیه اشخاصی که فعالیت خود را در سال ۹۸ آغاز خواهند نمود، می بایست تا پایان سال ۹۷ (قبل از شروع سال ۹۸) برای پلمب دفاتر اقدام نمایند .

نکته ۲ : برای انجام تشریفات اداری پلمب دفاتر حضور یکی از اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان ، نماینده یا وکیل شرکت الزامی است و فرد نماینده/وکیل می بایست معرفی نامه/وکالتنامه رسمی ارائه نماید . معرفی نامه باید در سربرگ شرکت تنظیم و پس از امضاء شخص یا اشخاص صاحب حق امضاء به مهر شخص حقوقی نیز ممهور شود .

نکته ۳ : هزینه حق الثبت پلمب دو جلد دفتر ۱۰۰هزار تومان و هزینه فروش آن (دفاترسفارش چاپ سازمان) ۳۰ هزار تومان است که هر دو هزینه از طریق دستگاه Poss یا دستگاه خودپرداز موجود در سازمان قابل پرداخت است .

توجه : شناسه ملی اشخاص حقوقی فاقد مجوز فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۸ غیرفعال می گردد .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.