نوحوا علی الحسین (ع) / لبیک یا حسین

لبیک به حسین (ع) لبیک به تمامی خوبیها . لبیک به تمامی یاراتی  که در رکاب امام خود تا پای جان ایستادند و به اربابان زور و خباثت اموی لحظه ای راه نفوذ در دلشان باز نکردند. لبیک به زیباییهای عاشورا لبیک به مرام عاشورائیان بخون خفته ای که بدون کفن بر روی خاکها آرمیدند تا حقانیت شیعه را در طول اعصار فریاد بزنند. لبیک بر منتظران امامی که منتظر است لبیک بر امامی که شب و روز خون گریه میکند و از جهل و نادانی امتی که به ظاهر مسلم و در اصل در پشت دین پنهان شده بودند هماره دلخون است. لبیک بر امامی که با اعمال و رفتار خود عاشورا را مهمترین شعائر برای شیعه تبیین کرده است و در اولین ندای آسمانی خویش بوقت ظهور، خود را منتقم بخون غلطیده جدّش معرفی خواهد کرد.آیا این نشانه ای از عظمت عاشورا نیست که از امام عصر والزمان به ما رسیده است؟ لبیک به عظمت عاشورایی که احساس و عاطفه مانع عدول از آرمانها نشد. لبیک به عاشورایی که امان نامه های شیاطین دلی را نلرزاند تا از حمایت امام و برادر دست بردارد. لبیک به زهیرها لبیک به بریر ها لبیک به حبیب بن مظاهرها و مسلم بن عوسجه ها که در دریای خون غلطیدند ولی اسیر زرق برق چند روزه ی دنیای فانی نشدند و بقا یافتند.

لبیک به امامی که با خون خود عشق را در رگ اسلام جاری ساخت.لبیک بر عشق عشق حسین بن علی که تا تاریخ هست او نیز هست و تا وجدان هست اونیز هست و تا عاطفه و احساس هست او نیز هست.لبیک به رهروان حسینی که بیش از اینکه یا حسین گو باشند با حسین هستند.لبیک به کسانی که فرق و تفاوت یک نقطه در یا و با را بخوبی می فهمند و در حیات خویش با حسین بودن را تجربه میکنند. لبیک به هدفی که والا بود و برای بیداری انسان در کربلا جاودان گردید.لبیک به شعاری که ذلت را ننگ بشر خواند. لبیک بر غیرت ، شرف و همت. لبیک بر عباس(س) لبیک بر سقای دشتی که عطش را شرمنده کرد و آب تا اب هست خجل از اوج ایثار اوست. لبیک به غیرتی که خون داد اما زیر بار امان دشمن نرفت لبیک لبیک بر علمداری که جز محبوب ندید و جز رضای خدا را نپسندید لبیک بر توای آزادمرد با وفا که طومار عشق را با قلم دستان و با مرکب خون امضا نمودی.

لبیک بر غربت لبیک بر امام غریب لبیک بر خواهری غریب تر. لبیک بر غربت شب یازدهمِ زینب(س) لبیک به دفاع از حرم . عقیله ای که بتهای زمان را شکست  .لبیک بر نمازی که نشسته خوانده شد.لبیک بر تو ای بانوی استقامت و پایداری سلام بر تو ، و سلام بر حسین (ع) و سلام بر مُحَّرم که دین خدا مدیون حلول تو در همه اعصار است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.