کلیپ معرفی جاذبه های طبیعی منطقه آزاد ماکو (سو دره سی ـ دره رند)

چشم انداز جذاب به تبع جریان داشتن رودخانه ساری سو در این دره به همراه تعداد زیادی آبشارهای طبقه ای و منفرد بلند و کوتاه و همچنین نمای ارتفاعات صخره ای مجاور و پوشش درختان بید و نیزارهای دره و هوای بسیار مطبوع این فضا عاملی گردیده که این فضا روزانه جاذب گردشگران فراوانی از سکونت گاه های شهری و روستایی اطراف از جمله شهرهای ماکو و بازرگان، روستاهای رند و علی آباد و… باشد. این دره با توجه به پتانسیل های مزبور و همچنین وجود اراضی با قابلیت بالا جهت توسعه مراکز رفاهی – تفریحی از نقاط شاخص گردشگری منطقه آزاد ماکو محسوب می گردد.

دانلود فیلمدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.