آگهی مزایده عمومی فروش تعداد ۵ قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو – نوبت اول

سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد با استناد به بند ۲۴ صورتجلسه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۸ هیأت مدیره محترم سازمان تعداد ۵ قطعه از املاک متعلق به خود را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.

موضوع مزایده : فروش تعداد ۵ قطعه زمین واقع در شهرک ولیعصر و زمینهای مشهور به داداشخانی شهر ماکو

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۸ تا تاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ عصر

محل دریافت اسناد مزایده: کیلومتر ۳ جاده بازرگان ماکو   ساختمان شماره ۳ منطقه آزاد ماکو مدیریت املاک و اراضی

مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸

محل تحویل اسناد مزایده : کیلومتر ۳ جاده بازرگان ماکو ساختمان شماره ۳ منطقه آزاد ماکو – دبیرخانه معاونت فنی و زیربنائی

هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰)ریال واریز به حساب شماره ۵۴۱۹۹۲۶۳۹۶ نزد بانک ملت بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به میزان ۵ درصد قیمت پایه بر اساس جدول ذیل که به صورت نقدی به حساب شماره ۰۲۱۳۰۱۱۸۵۰۰۰۱ نزد بانک صادرات بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو واریز می گردد.

زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات: راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸ بازرگان- ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو

  • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
  • کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر اسناد و آگهی مزایده در روزنامه های محلی و کثیر الانتشار برعهده برندگان مزایده خواهد بود.
  • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ماکو

ليست قطعات مزايدهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.