صدور و تمدید ۷۳۸ مجوز فعالیت اقتصادی در ۹ ماهه سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد ماکو

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو از صدور ۱۸۵ مجوز و تمدید ۵۵۳ مجوز فعالیت اقتصادی در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، علی قنبری با اشاره به اینکه در این مدت ۴۴ کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی در منطقه آزاد ماکو صادر شده است افزود: همچنین در سال جاری ۳۳۲ پرونده در سامانه سیفام ثبت نام شده است و در این مدت ۱۷ پروانه ایثارگری صادر گردیده است.

وی از فعالین اقتصادی منطقه آزاد ماکو خواست تا با تمدید مجوز فعالیت اقتصادی نسبت به بهرمندی از مزایای منطقه آزاد اقدام کنند.

قنبری ادامه داد: با استناد به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی؛ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند بود.

وی تصریح کرد:‌همچنین با توجه به ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد؛ سازمانهای مناطق آزاد مکلفند از شروع فعالیتهای بدون مجوز و یا ادامه فعالیتهایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام نمینمایند جلوگیری بعمل آورند.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.