بخشنامه انتخابات خطاب به مدیران محترم کلیه نهادها، ارگانها و دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می کننددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.