اعلام نتايج مزايده عمومي تعداد ۵ قطعه از املاك سازمان منطقه آزاد ماکو

لیست برندگان مزایده عمومی تعداد ۵ قطعه از املاک سازمان به شرح جدول ذیل اعلام می شود

ردیف

شماره پلاک ثبتی مساحت(مترمربع) نام برنده
۱ ۴۷۳۱ ۲۲۰ زین العابدین قاسم زاده
۲ ۴۷۴۵ ۱۸۰ نعمت حیدرزاده
۳ ۴۷۴۶ ۱۸۰ فیروز بابازاده
۴ ۴۷۴۷ ۱۸۰ سجاد محمدی
۵ ۴۷۴۸ ۱۸۰ علیرضا دادگر اصلدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.