هزار شرکت غیرفعال در منطقه آزاد ماکو تعلیق شد

مدیرثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر الزام به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی، هزار شرکت فاقد مجوز در منطقه آزاد ماکو تعلیق شد.

محمدعلی فلاح در گفت و گو با پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو تصریح کرد:  اخذ مجوز فعاليت اقتصادي معتبر توسط تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در منطقه، نشانگر فعالیت قانونمند و مجاز آنهاست، در این راستا در مهرماه سال جاري از طريق فراخوان و اطلاع رساني گسترده (سايت رسمي و ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي) به كليه شركت ها اخطار نموديم تا مجوز فعاليت اقتصادي مرتبط را دريافت يا تمديد نمايند و تاکید شد كه عدم دریافت مجوز فعاليت اقتصادي منجر به تعليق شناسه ملي می شود .

مدیرثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد ماکو با اذعان به اینکه با سپري شدن مهلت فوق، شرکت های فعال برای دريافت مجوز فعاليت اقتصادي اقدام نمودند تصریح کرد:  مابقی شرکت ها، غیرفعال تلقی و در این  جهت  شناسه ملی حدود هزار شرکت تعلیق شد و همزمان با پالایش مجدد و به روز شرکت ها روند تعلیق سایر شرکت های غیرفعال بصورت مستمر در دستور کار قرار گرفته است .

وی خاطر نشان کرد: شرکت های تعلیق شده پس از دریافت مجوز فعالیت اقتصادی معتبر از سازمان می توانند رفع تعلیق و فعال نمودن شناسه را از سازمان درخواست نمایند تا فرایند اصلاح و فعال شدن شناسه از طریق دبيرخانه هيأت ماده ۹ آئین نامه تخصیص شناسه ملی  اشخاص حقوقی کشور انجام شود .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.