مزایده فروش ضایعات ساختمان مرکزی منطقه آزاد ماکو

سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد ضایعات ساختمان مرکزی را  به مبلغ پایه کارشناسی جمعأ ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مزایده گذارد.

? متقاضیان شرکت در مزایده بایستی پنج درصد مبلغ فوق الذکر  بعنوان سپرده به شماره حساب ۰۲۱۳۰۱۱۸۵۰۰۰۱ نزد بانک صادرات واریز نموده و فیش واریزی را به دفترکارپردازی تحویل و فرم پیشنهاد قیمت را دریافت و بعد از ارایه قیمت پیشنهادی در پاکت درب بسته به دبیرخانه مرکزی تحویل نمایند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.